9/2020. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL