7/2019.(VI.17.) településkép védelméről szóló 6/2018.(VI.28.) rend. módosítása