4/2013.(IV.09.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól