22/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról