2/2022. (I. 24.) önkormányzati rendelete Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének Somlószőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 7/2010. (IX.23.) önk. rendelet módosításáról