17/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról