11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek sz. t. hatályon kívül helyezéséről