Meghívó: Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

HIRDETMÉNY
 
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Somlószőlős  Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.
 
A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban  Somlószőlős Község Önkormányzatának  12/2017.(VII.5.)  Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a somloszolos.hu honlapon.)
 
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:Somlószőlős lakossága és a somlószőlősi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.
 
 
A véleménynyilvánítás határideje: 2017. augusztus 8.-tól - 2017. augusztus 29.-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.
 
♦ ♦ ♦
 
A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2017. augusztus 16-án, 11.30-tól – 12.00 óráig           
Helyszín: Kultúrház ( 8483 Somlószőlős, Kossuth u .102. )
Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2017. augusztus 24 ig 
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a somloszolos@foepitesz.com.hu email címre.
 
 
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
 
 
Somlószőlős, 2017. augusztus 7.
                                                                                                              
                                                                      Kiss János Norbert
                                                                        polgármester